Mašinsko malterisanje

Mašinsko malterisanje

MALTERISANJE MAŠINOM ZA MAŠINSKO MALTERISANJE

maltersianje

Mašinsko malterisanje je malterisanje gde se uz odgovarajuće mašina nanosi fabrički pripremljen malter – mašinski malter,koji se doprema u džakovima ili u rinfuzi pomoću silosa. Za razliku od klasičnog malterisanja, mašinsko malterisanje ima određene prednosti: veću brzinu malterisanja, bolji kvalitet omalterisanih površina, dovoljno je četiri čoveka na objektu po mašini,nema rasturanja materijala…

Mašinskog malterisanja podrazumeva i postavljanje pocinčanih ugaonih profila kao zaštitnika svih ivica koje se malterišu – prozorske špaletne, uglovi, stubovi, grede itd. Ovi profili omogućavaju kvalitetniju ugradnju maltera i pružaju veću otpornost na udar.

Najveća prednost mašinskog malterisanja je u tome što je materijal već spreman za upotrebu, tako da nije potrebno nabavljati posebno sve komponente. Takođe, smanjeno je i angažovanje radne snage jer nije potrebno angažovati radnike na mešalici kao ni pomoćne radnike. Za izvođenje mašinskog malterisanja, dovoljan je jedan radnik koji će mašinu puniti materijalom tako što postavi vreću sa suvim mašinskim malterom na mesto predviđeno za punjenje. I taj jedan radnik može se izbeći ukoliko se koristi materijal u rasutom stanju, jer se u tom slučaju suvi materijal transportuje preko silomata direktno iz silosa do mašine. Prednosti rada sa rasutim materijalom, pored toga što je manipulacija materijalom daleko lakša, jeste i to što se izbegava skupi istovar materijala, odnošenje istog do mašine i skladištenje praznih vreća nakon upotrebe. Silos se postavi na gradilištu i kasnije se po potrebi vrši dopuna materijalom putem auto-cisterni. Kada se završi sa svim radovima, silos se odveze sa gradilišta i prebaci na neko drugo odredište.

 

Najvažnije prednosti mašinskog nanošenja gotovih materijala su:

  •                    Brže izvođenje radova
  •                    Veći stepen iskorišćenja materijala usled manjeg rastura
  •                    Znatno veći dnevni učinak
  •                    Niži troškovi radne snage zbog uštede na ljudskim resursima
  •                    Čistije gradilište
  •                    Lakši način manipulacije materijalom
  •                    Ujednačeni kvalitet materijala