Kako napraviti malter za malterisanje?

Kako napraviti malter za malterisanje?

MALTER ZA MALTERISANJE

malterisanje
Cement se koristi sa peskom, gipsom, krečom i vodom kako bi se napravio malter za maltersanje. Cement se upotrebljava za razne projekte koje možda planirate u kući: zidanje, malterisanje zidova i plafona, krpljenje nekih rupa u zidovima itd. Ako je za vaš rad potreban malter treba da znate kako da napravite smesu u kojoj će cement čvrsto i trajno povezati ostale komponente. Cement možete potražiti na raznim stovarištima građevinskog materijala pakovanog u džakove od po 50 kg. Pesak i šljunak možete kupiti na mestima za takozvanu separaciju šljunka.